Dinosaurus voor een kleine dino

Zelfs wanneer kleine spruiten één jaar worden, krijgen ze leuke cadeautjes die je idealiter kan geven op eender welke leeftijd. Of ja, zolang ze ‘in to’ knuffels blijven! 😉

Een vriendin vroeg of ik voor haar metekindje een dino (thema geboortekaartje) kon maken die dit jaar één jaar wordt.

Ze zocht een patroon op en stuurde deze door, dus ging ik weer aan de slag.

In het begin twijfelde ik of het wel iets ging worden. Het leek erg klein uit te vallen (in mijn ogen) en wanneer ik het in elkaar stak leek het eerst niet zo mooi te vallen. Vooral het verschil op de foto qua ogen (ik gebruik onder de 3 jaar niet de veiligheidsogen, ik borduur ze), doen me altijd twijfelen of het wel op iets trekt.

Nu ja, uiteindelijk was het af en dacht ik yes! Zo’n schatje! Weer een fotomodel erbij.

Het resultaat:

Materiaal:
* Kooppatroon Tim the Lovely Dinosaur van BunniesandYarn
* Pingouin Esterel kleur ‘Gazon’ (helaas niet meer te vinden) van de Boekenvoordeel (+- 1 bol)
* Rood (vermoedelijk kleurcode 0115) van Catania Klassiek van de Veritas, een overschot voor de spikes
* Een beetje wit en zwart van Pingouin Esterel en Catania Klassiek
* Pandavulling van de Veritas

Advertenties

De giraf en de jakhals (en soms de kat) in ons

For English, scroll down

Dag allemaal

Bijna een jaar geleden ben ik van werk veranderd, waardoor ik een zeer fijne buurvrouw als collega kreeg. Zij inspireerde mij met haar verhaal over verbindende communicatie. Op een dag kwam ze met de vraag of ik voor haar giraf– en jakhalsoren wou maken. Daarnaast ook graag een paar jakhals vingerpopjes.

Nu denk je, hu…. wat? Waarom vraagt ze dat? Is het voor de kinderen? Nee, nee! Het is voor de opleiding verbindende communicatie. Mijn collega legt het principe van de giraf en jakhals uit:

Koester de JAKHALS en de GIRAF in jezelf

Wij worden allemaal geboren met een jakhals en een giraf in onszelf. Het zijn twee van onze ‘topkwaliteiten’.

Het is belangrijk dat we ze allebei voldoende ruimte geven om verbindend te kunnen communiceren. Weet dat in elke giraf een kleine jakhals zit en in elke jakhals een klein girafje: ze horen bij elkaar…

De jakhals communiceert vanuit oordelen naar onszelf en de ander, vergelijkt, analyseert, legt anderen op de rooster, heeft angst voor tekorten, geeft anderen de schuld… Als je de jakhals voeding geeft is dat een intern proces, pas als de jakhals voldoende gevoed is is kan de giraf tevoorschijn komen. De jakhals krijgt alle negatieve gevoelens op zijn menu daar worden ze getransformeerd en wordt het voeding voor de giraf.

De één kan niet zonder de andere het zijn twee uiteinden van een continuüm.

De giraf is het dier met het grootste hart, ze is zowel zachtaardig als sterk. kijkt met mildheid naar wat zich aandient, communiceert vanuit haar hart en zoekt naar verbinding en helderheid. De giraf weet dat er overvloed is, dat er altijd manieren zijn om met eigen en andermans behoeften om te gaan.

Ze helpen je allebei om je te verbinden met anderen waardoor je je meer gedragen voelt door de wereld.

Om in ons giraf en in onze jakhals te staan, kunnen volgende oren je bij helpen om je in te leven:

 • De oren van de giraf

 • De oren van de jakhals

Ook vingerpopjes kunnen helpen, dus maakte ik deze 6 stuks (foto’s gsm):


De kat krabt de krollen van de trap

Zoals je ziet in de hoofdtitel en in de titel hier net boven, komt er ook een kat bij kijken. Een andere lieve collega hoorde en zag de diadeems met oren en vroeg of ik voor haar dochter één kon maken met kattenoren. Haar dochter is zot van katten.

Natuurlijk doe ik dat! Dit is het resultaat:

Ze staat er zeer mooi mee, vind je ook niet?!

31189647_10216137510615237_7277732344025317376_n(toestemming voor deze foto is gevraagd)

Wil je graag bepaalde oren hebben voor eventueel halloween of kerstmis? Voor dit jaar halloween is wat kortbij, maar anders ga ik graag de uitdaging aan! Ik heb alvast nog enkele diadeems liggen 😉

Vele groetjes en tot de volgende keer!


 

Hello everyone

Almost a year ago I switched jobs, what gave me a very nice neighbor as colleague. She inspired me with her story about connecting communication.  One day she came to ask me if I wanted to make giraffe and jackal ears. Apart from that also a few jackal finger puppets. Now you’re thinking, … what? Why does she asks this? Is it for the children? No, no! It’s for the training connecting communication. My colleague explain the principle of the giraffe and the jackal:

Cherish the JACKAL and the giraffe in you

We are all born with the jackal and the giraffe in ourselves. It are two of our ‘top qualities’.

It’s important we give enough place to both to be able to communicate connectedly. Know that in every giraffe there is a small jackal and in every jackal there is a small giraffe: they belong together….

The jackal communicates from judgements towards ourselfs and others, compares, analyses, grills others, is afraid of shortage, blames others… When you the jackal nourishment, then that’s an intern process. Only when the jackal has been fed sufficiently, the giraffe can appear. The jackal got all the negative feeling on the menu that are transformed and become nourishment for the giraffe.

The one can’t do without the other. They are two ends in a continuum. The giraffe is the animal with the biggest heart, she is both kind-hearted and strong, looks mildly to what comes her way, communicates from her heart and looks for connection and clarity. The giraffe known that there is abundance, that there are always ways to deal with the own needs and those of others.

They both help you in connecting with other, so that you feel more supported by the world.

To be able to get in the skin of our giraffe or jackal,  the following ears can help you imagine it.

 • The ears of the giraffe

 • The ears of the jackal

Also the finger puppets can help, so I made these 6 pieces (cellphone pictures)

The cat’s out of the bag

As you can see in the main title and this small title, there is also a cat involved. Another sweet colleague heard about and saw the tiaras with ears and asked if I could make one with cat ears for her daughter. Her daughter is crazy about cats.

Of course I’ll do that! This is the end result:


She looks really pretty with it, don’t you think?

31189647_10216137510615237_7277732344025317376_n(permission for using the picture has been asked)

Do you want ears for maybe Halloween or Christmas? Halloween is a bit late, but otherwise I’ll take on another challenge! I still have some tiaras in stock 😉

Many wishes and until next time!

 

Rode Neuzen Dag

Wie me volgt op mijn facebookpagina, zal al opgemerkt hebben dat ik al enkele keren reclame heb gemaakt voor Rode Neuzen Dag.

Specifiek verkoop ik 3D kaartjes aan €2 / stuk voor kinderen en jongeren met psychische problemen een hart onder de riem te steken (a.k.a. Rode Neuzen Dag).

Wie steunt er mee? 🙂

Je kan kijken op de facebookpagina: https://www.facebook.com/pg/Emzzcrochee/photos/?tab=album&album_id=2299650186925185

& ook op de gedeelde google drive link: https://drive.google.com/drive/folders/1GVlbM5Ykh1WsHpIEUwfgaisXAmmrb3hC?usp=sharing

Hier enkelen voorbeelden die nog te koop staan (niet elke kaart op de foto’s zijn nog te koop, gelieve naar de beschrijving op de facebook pagina te kijken):

Je kan hier of op de facebookpagina me altijd in privébericht aanspreken voor de kaarten. We regelen dan wel hoe de betaling verloopt. Als het moet opgestuurd worden, betaal ik de eerste zegel, jij betaalt de extra zegels die eventueel nodig zijn.

Groetjes en koop ze! 😉


 

The ones following my Facebook page, will have noticed that I already made some publicity for “Rode Neuzen Dag”.

 

Specifically I’m selling 3D cards for €2 / piece to support children and young people with psychological problems (a.k.a. Rode Neuzen Dag).

Who is supporting? 🙂

You can have a look on my Facebook page:

https://www.facebook.com/pg/Emzzcrochee/photos/?tab=album&album_id=2299650186925185

& also on this shared google drive link: https://drive.google.com/drive/folders/1GVlbM5Ykh1WsHpIEUwfgaisXAmmrb3hC?usp=sharing

Here some examples of the ones that are still for sale (not every card on the pictures is still on sale, please look at the description on the facebook page):

You always contact me through here or send me a private message on the Facebook page for the cards.

We can then arrange how we do the payment. When they need to be send my mail, I’ll pay the first stamp, you pay the extra stamps that might be needed.

Greetings and buy some! 😉

 

Happy little fox

(for English, scroll down)

Het is een fase in ons leven, al de kleine wondertjes die op de wereld komen. Zo kwam er in juli terug een wondertje op de wereld, waarvoor ik een vosje haakte.

Deze gaf ik af begin september op de babyborrel van het mooie meisje.

Toen ik dit vosje haakte, dacht ik even wel ‘ow, wat een groot hoofd en zo’n klein lijfje, klopt dat wel?!’

Volgens de stijl van het vosje klopt het, maar toch zoek ik nog uit hoe ik er voor kan zorgen dat de kop dan wel iets stabieler blijft staan (en babyproof is), in plaats van helemaal neer te zakken… Voor de rest vind ik de vos geslaagd!

Alweer een fotomodel erbij!

Materialen:

 • Gratis Patroon van de blog Eserehtanin : neem zeker eens een kijkje naar deze leuke blog!
 • Schachenmayr Catania kleur : 1 bol en 8 g van een volgende bol, gekocht in de Veritas
 • Pingouin Esterel wit en zwart (niet meer verkrijgbaar), mogelijk om die van Schachenmayr te gebruiken
 • Pandavulling van de Veritas
 • Stopnaald
 • Haaknaald 2.0 mm

Het volgende is een ander kraamcadeau in elkaar steken en verder te werken aan onderdelen die ik al eens postte op mijn Instagram en facebookpagina, een mysterie wat het gaat worden … Ik post binnenkort nog eens een update met meer onderdelen, ik ben benieuwd of iemand het al kan raden!

Wat heb jij al geprobeerd om het hoofdje van een knuffel recht te houden?

Liefs x

Emilie

P.S.: Neem zeker ook eens een kijkje naar mijn blogvriendin Sigrid (@Katkatkatoen):

https://katkatkatoen.blogspot.com/2018/09/colleagues.html


It’s a fase in our life. All these little wonders coming into the world. Again in July a little wonder came into this world, for which I crocheted a little fox.

This I gave early september at the baby shower of the pretty little girl.

When I crocheted this fox, I did think for a minute ‘ow, what a big head and such a small body, is that right?!’

It was correct according to the style of the little fox, but I am still looking for a way the head can stand more stable (and is baby proof), instead of hanging down… Apart from that I think the fox was successful!

Again one more model!

Materials:

 • Free template of the blog Eserehtanin: definitely take a look at this fun blog!
 • Schachenmayr Catania color: 1 ball and 8 g of the next ball, bought in Veritas
 • Pingouin Esterel white and black (not available anymore), it’s possible to use the one from Schachenmayr
 • Pandafilling from Veritas
 • Darning needle
 • Crochet hook 2.0 mm

Next up is assembling another baby shower gift and continue to work on the parts that I posted before and my Instagram and Facebook page. A mystery to be revealed …. I will post an update with more parts soon. I’m curious of someone can already guess what it is!

What have you already tried to keep the head of a doll stable?

Love x

Emilie

P.S.: Definitely take a look at the blog of my blog friend Sigrid (@Katkatkatoen): https://katkatkatoen.blogspot.com/2018/09/colleagues.html

Schaap kindje schaap

Baby’s op komst in de omgeving zorgt voor vele knuffels haken! Uit hetzelfde boekje als de giraf (zie Een cadeau werd een nieuw cadeau) stond er een schattig schaapje te pronken. Ons mama heeft een goede vriendin die oma ging worden, ideaal om dus de nieuwe spruit op komst een origineel cadeau te geven. Ze vroeg me om het schaapje te haken.

Zoals eerder aangehaald, was het een zoektocht naar de goede ‘wol’ voor het mooie wollige van een schaap. Eerst had ik een andere wol van de Veritas gekocht, zag er ‘acrylachtig’ uit, maar helaas was het niet zo ‘wollig / pluizig’ genoeg. Tegenover de gewone katoenen draad in het blauw viel het ook niet op!

Uiteindelijk vond ik Master van Veritas. Deze was i-de-aal, maar wel su-per-moei-lijk. Maar we zijn de uitdaging aangegaan en tot nu toe zijn er al 3 schaapjes geboren. 🙂

Het resultaat:

Ons mama liet haar creativiteit ook los en borduurde op een slabbetje de naam van het kindje (op de foto nog niet helemaal af).

Het materiaal dat ik gebruikt heb:

 • Master (Veritas) voor het wollig schaapeffect – 1 bol
 • Pingouin Esterel CIEL (Boekenvoordeel) – +- 1 bol
 • Pingouin Esterel BLACK (Boekenvoordeel) – voor de oogjes
 • Roze naaigaren voor het neusje/mondje van de Lidl (setje naaigaren)
 • Vulling van de Veritas

! Opgelet. Bij Boekenvoordeel verkopen ze niet meer de Pingouin Esterel. Doordat ze gingen veranderen naar Cotton Quick, kon ik de laatste tijd daar niet meer mijn kleuren vinden omdat het aanbod van kleuren begon te slinken.

Daardoor kocht ik op Wolplein.nl de katoenen bollen Yarn and Colors. Ze zijn even fijn om te haken, ik heb wel het idee dat ze iets ‘sneller’ splitsen, maar eveneens een mooi resultaat.

Als je wilt zien hoe het er uit ziet met die katoenen bollen, zal je nog een tijdje moeten wachten. Wat ik aan het maken ben zijn cadeautjes die nog niet gezien mogen worden ;-).

Tot de volgende!

Label Emzzcrochee

Omdat ik toch een aantal bestellingen maakte, vond ik dat het tijd was voor een label !

Het was een moeilijke keuze, want wat zet je er op, neem je een logo, hoe is het herkenbaar?? Na wat keuzes gemaakt te hebben, vroeg ik het aan mijn vrienden op facebook welke ze de mooiste vonden. Het was een nek aan nek race met twee labels. Uiteindelijk was de knoop doorgehakt !

Ik heb mijn labels laten bestellen begin november en vandaag zijn ze toegekomen!

Zie hier het resultaat :

Vanavond komt er iemand een bestelling halen, ideaal, kon ik meteen de label er op bevestigen :

Ik heb gekozen voor een variant dat je op kan naaien of strijken. Ik heb hier voor naaien gekozen omdat het een speciale wol is en je heel hard moest duwen en dit niet goed was voor het knuffeltje…

Nu ben je misschien benieuwd hoe het knuffeltje er uit ziet? Deze zal je de komende weken zien verschijnen, ik verklap nog niet wanneer 😉

Tot snel!

It’s not Christmas Time…

Hier ben ik weer met iets Kerstachtig en dit op het einde van de zomer… Je moet maar durven :-).

Pannenlappen zijn op dit moment het meest populair geweest in mijn assortiment. Naast dat ik er twee voor mezelf maakte, is deze de tweede serie die ik op bestelling maak. De eerste die ik maakte zie je op deze blogpost: https://emzzcrochee.wordpress.com/2017/02/15/pannenlap-hier-pannenlap-daar/

Na mijn groene-witte kerstachtige pannenlappen, wou een vriendin super typische kerstpannenlappen hebben. Ik ging dus met een leuke groen en rood aan de slag die me meteen in de stemming van Kerstmis bracht.

Ik voegde er een finishing touch aan toe waar ze niet van afwist… :

Jep! Een rendier!

Ik kan je alvast zeggen, het rendier was het moeilijkste en was echt wel een hele uitdaging! Maarr het is gelukt 😉 dankzij dit patroon:

 https://newleafdesigns.nl/2015/12/06/ugly-christmas-sweater-diy/

De vriendin heeft het nu in haar bezit, nu kan ze tijdens de feestdagen pronken met haar super-typische-Kerst-pannenlappen! 😀