Emzzcrochee

Emzzcrochee

Dag allemaal (for English scroll down)

Sinds juni 2015 ben ik begonnen met haken. Zoals de meesten onder ons, leren we haken al kennen in de lagere school. Na een opfrissing van (dank u daarvoor!) van de mama die niet vergeet hoe je moet haken, ben ik hiermee begonnen. Ik zag ook snel dat ik niet alleen was, dat velen onder ons dit doen, het is echt wel een ‘hype’.

Mijn extra reden om dit te doen? Iedereen kent het wel: Je bent in de supermarkt en denkt ‘Oh, nee! Ik heb weer geen zak bij.’ Nu ik dacht, voor kleine boodschappen, wat zou de oplossing kunnen zijn? In plaats van aan de kassa te vragen ‘Een zak alstublieft’, kan je uit je auto of fietstas een mooie gehaakte tas halen, waar je net die paar spulletjes in kwijt kan.

Daarnaast komen er veel nieuwe kindjes op de wereld … Dat verdiend een mooi kraamcadeau! Hier beleef ik erg veel plezier mee met bijvoorbeeld een knuffel te haken, als cadeau van mezelf of in opdracht voor iemand anders die een cadeau wilt geven.

Nu, wat is de bedoeling van deze blog specifiek? Ik toon graag eens mijn creaties, iets dat ik voor mezelf maak of geef als cadeau. Daarnaast wil ik ook graag enkelen ervan verkopen (de zakken waarover ik het net had voor in de supermarkt, de kraamcadeau’s op bestelling, …).

Wie geïnteresseerd is of vragen heeft rond het haken, voel je vrij om me te contacteren!

@: emzzcrochee@gmail.com
Instagram: https://www.instagram.com/emzzcrochee/
Facebook: https://www.facebook.com/Emzzcrochee/

Mijn eerste post: https://emzzcrochee.wordpress.com/2016/05/02/pannenlap/
Mijn meest recente post: https://emzzcrochee.wordpress.com/2018/08/12/oren-voor-goed-te-kunnen-luisteren/

Enjoy 🙂

Emilie

Hi everyone

In June 2015 I started crocheting. Like most of us, I got acquainted with crocheting in primary school. After a refresh operation (thank you for that!) from my mom, that doesn’t forget how to crochet, I started doing this. I soon realized that I wasn’t alone, that many of us do it, it’s really a ‘hype’.

My additional reason to do this? Everyone has this: You are in the supermarket and think ‘oh, no! I didn’t bring a bag again.’ Now I was thinking, for small grocery shopping, what could be the solution? Instead of asking the cash register ‘One bag please”, you can take a
beautifully crocheted bag out of your car or your cycle bag, where you can put away your stuff.

Also a lot a new kids are coming to this world… That deserves a nice baby shower gift! I
have a lot of fun with crocheting for example a cuddly toy, as a personal gift or commissioned by someone else that needs it as a gift.

Now, what is the specific purpose of this blog? I like to show my creations, either what I
make for myself or offer as a gift. Apart from that, I would also like to sell a few (the bags
that I mentioned for in the supermarket, the baby shower gifts on commission, …).

Whoever is interested or has question about crocheting, feel free to contact me!

@: emzzcrochee@gmail.com
Instagram: https://www.instagram.com/emzzcrochee/
Facebook: https://www.facebook.com/Emzzcrochee/

My first entry: https://emzzcrochee.wordpress.com/2016/05/02/pannenlap/
My most recent entry: https://emzzcrochee.wordpress.com/2018/08/12/oren-voor-goed-te-
kunnen-luisteren/

Enjoy 🙂

Emilie

Advertenties

Team Umizoomi – Bot

Toen ik bezig was aan de afwerking van de trouwe hond, kreeg ik een nieuwe bestelling binnen.

Dochtertjelief van een vriendin hield érg van het programma van Team Umizoomi en was vooral verzot op de personage ‘Bot’. Helaas vond je online hier geen knuffels van … maar wel patronen!

Uiteraard zei ik ja, volgde ik de stappen (zie vorig blogbericht De trouwe hond) én begon denk ik een goede week voor het vertrek van mijn reis nog snel aan Bot.

Wat een leuke uitdaging was dat! Snel en efficiënt werken én zo iets anders haken van knuffel dat ik al ooit gehaakt heb!

Het proces (gsmkwaliteit):

Eerst kijken wat ik nog van kleurtjes in huis heb, het enige dat ik heb moeten kopen is het groen (zie foto rechts, rechtse bol). Het was echt goed kijken samen welke kleur het beste zou passen. Zeker dat groen was superbelangrijk, omdat Bot hier grotendeels uit bestaat.

Start zaterdag 28 april …

Klaar zaterdag 5 mei! In een week tijd (met werken tussendoor) vond ik toch wel best een prestatie! 🙂

Uiteraard om het geheel en de details te tonen, maak ik nog wat foto’s met mijn reflexcamera. Het was een aangenaam fotomodel 😉 :

Uiteraard niet onbelangrijk, het Emzzcrochee label er op gestreken!

De reactie van de dochter was gewoon onbetaalbaar ….. Deze volgende foto’s ook!!

Zijn er nog Bot-fans? Ik maak deze graag terug voor jou!

Welk cadeau die jij gaf herinner je nog goed hoe mooi en onbetaalbaar de reactie van het kindje was? 🙂

P.S.: Vergeet zeker niet te kijken naar het laatste blogbericht van mijn blogvriendin Sigrid (@katkatkatoen): https://katkatkatoen.blogspot.com/2018/08/black-blanket-finished.html

Veel liefs x

Emilie

———

Team Umizoomi – Bot

When I was busy finishing the faithful dog, I got a new order.

A friend’s sweet daughter really loved the show Team Umizoomi and was especially crazy about the character ‘Bot’. Unfortunately you couldn’t find any dolls online… but there were templates!

Of course I said yes, followed the steps (see the last blog entry The Faithful dog) and rapidly started working on bot a good week before I left for my trip.

What a fun challenge it was! Working fast and efficiently, and crocheting a kind of doll different from what I’ve ever made!

The process (cell phone quality):

First checking what color I still have at home. The only thing I still had to buy was the
color green (see
picture on the right, ball on the right). It was really good to check together what color would fit the best.
Especially the color green was really important, because Bot consists mainly of this.

Start saturday the 28th of April

Ready saturday the 5th of May! In one weeks time (with work in between), was quite an achievement! 🙂

Of course to show the end result and the details, I made some more pictures with my reflex camera.

It was a pleasant model 😉 :

Obviously not unimportant, the Emzzcrochee label ironed on!

The reaction of the daughter was just invaluable…. These next pictures as well!!

Are there more Bot fans? I would gladly make this again for you!

Which gift that you gave reminds you how nice and priceless the reaction of the child was? 🙂

P.S.: Don’t forget to take a look at the last blog entry from my blog friend Sigrid (@katkatkatoen): https://katkatkatoen.blogspot.com/2018/08/black-blanket-finished.html

Much love x
Emilie

De trouwe hond

Dag lieve lezers!

Wat een babyboom jaar! Een vriendin van me vroeg een tijdje geleden of ik een hondje kon haken voor een vriendin van haar die in mei bevalt. Uiteraard zei ik ja!

Ze wist dat ik wel al enkele knuffels had gemaakt met een muziekdoosje, dus wou ze dit ook graag.

Hoe ga ik te werk?

Stap 1 is meteen surfen naar mijn goede vriend ‘Pinterest‘. Daar zoek ik enkele voorbeelden van hier specifiek een gehaakte hond. Ik verzamel er enkele en toon met printscreens wat ik gevonden heb. Ik probeer te kijken naar gratis patronen en maak hier een onderscheid in. Uiteraard kunnen ze altijd kiezen voor een kooppatroon als ze het kooppatroon knuffeltje mooier vinden, dat is uiteraard iets dat ze zelf moeten kiezen.

Stap 2: Eenmaal gekozen, plan ik het in welke periode ik het haak en tegen wanneer het ongeveer af zal zijn. Deze keer plande ik het zelfs in mijn Bullet Journal:

Project_Trouwehond_metlogo

Zoals je ziet staat het deels in het Frans. Ik ben tweetalig opgevoed, daarom speel ik graag eens met andere talen in mijn Bullet Journal. Soms zet ik zelfs iets in het Spaans, aangezien ik dit 2 jaar heb gevolgd in avondschool.

Stap 3: Uiteraard ga ik op zoek naar de perfecte match van katoengaren voor het specifieke patroon. Al die verschillende kleuren en soorten garens, dat is een uitdaging!

Waar let ik op?
Garen
Ken ik het garen en haakt het goed? Soms probeer ik wel een nieuwe uit. Toevallig was het deze keer een garen waar ik al éénmaal mee gewerkt heb, namelijk ‘Katia Capri‘. Deze gebruikte ik al voor een achterkant van een kleed te versieren (de snit kwam zeer laag en dan zag je mijn bh), het resultaat ervan toon ik later nog op mijn blog!
Kleur
Dit is een zeer moeilijke. De ‘matching color’ vinden en vooral, als je het online op een webshop bekijkt, inschatten of het ook zo in het echt uitziet! Meestal kan ik het wel fysiek in de winkel kopen (gelukkig, dan ben ik zeker, al blijf ik ook een eeuwigheid twijfelen in de winkel). Deze kleuren kocht ik fysiek in de Pipoos van het Wijnegem Shopping Center. Uiteraard vroeg ik mijn vriendin te hulp (helaas niet fysiek aanwezig maar eerst via de website en dan via foto’s in de winkel) wat ze de beste kleur vond.
Prijs
Om de prijs zo laag mogelijk te houden voor diegene het besteld, probeer ik ook te kijken naar de goedkoopste. De tevredenheid van de garens en de specifieke kleur maken soms ook dat ik toch iéts duurder moet gaan of nét juist de goedkoopste kan nemen! De prijs van ‘Katia Capri‘ is zeker goed.

Eens gepland en de garen in huis, starten maar …..

Hier enkele foto’s van het proces (smartphonekwaliteit):

 1. Hier was het even slikken. Oeps, het lijkt niet groot genoeg voor het muziekdoosje?!

2. Oef, dit begon er al meer op te lijken…

3. Het resultaat (reflexcamera kwaliteit ;-))

Met uiteraard het Emzzcrochee label er op gestreken!

Wil je dit zelf maken? Hier het materiaal die ik gebruikte:

 • Patroon van Amigurumipatterns
 • Katia 2 bollen ‘lichtbeige‘ (minder dan 2 nodig) en iets minder dan 1 bol ‘mocca‘ (niet caramel zoals het in mijn bullet journal beschreven staat)
 • Panda vulling van de Veritas
 • Muziekdoosje van Wolplein
 • Stopnaald, naald met een speldenkop

Graag maak ik deze opnieuw bij interesse! Aarzel dan niet om mij te contacteren: emzzcrochee@gmail.com

Naast dit hondje begon ik eind april/begin mei nog snel snel aan een ander project (bestelling) voor ik op reis vertrok… Benieuwd naar wat het is? Zondag schrijf ik er een bericht over!

Hoe plannen jullie een project?

Heb je mijn lieve blogvriendin Sigrid (@Katkatkatoen) al ontdekt? Hier vind je haar laatste blogpost: https://katkatkatoen.blogspot.com/2018/08/black-blanket-finished.html

Veel liefs x

Emilie

—————

Hello dear readers!

What a baby boom this year! A friend of mine asked me some time ago if I could crochet for one of friends that gives birth in May. Of course I said yes!

She knew that I had already made a few stuffed animals with a music box, so she wanted this as well.

How do I make this?

Step 1 is surfing right away to my best friend ‘Pinterest’. There I look for a few examples of in this case a crocheted dog. I collect a few and show with the help of printscreens what I’ve found. I try to take a look at free templates and differentiate them. Of course one can always pick a bought template when they like the stuffed animal with the bought template, which is of course something they have to determine themselfs.

Step 2: Once selected, I plan out in what period I will crochet it and when it’s probably going to be finished.

This time I even planned it in my Bullet Journal:

As you can see, it is written partly in French. I was raised bilingual, so I like to play with other languages in my Bullet Journal. Something I even write something in Spanish, because I studied this for 2 years in evening class.

Step 3: I of course look for the perfect match of cotton yarn for the specific template. All the different colors
and kinds of yarn, it’s a challenge!

What do I keep in mind?
Yarn
Do I know the yarn and does is crochet well? Sometimes I try a new one. This time I used a yarn that I’ve worked with before, namely ‘Katia Capri’. I already used this one to decorate the back of a dress (the cut was very low and you could see the bra), I will show the result later on my blog!
Color
This is a tough one. Finding the ‘matching color’ and especially, when you are looking online on a webshop, estimate if it will also be like that for real. Most of the time I can buy it myself in the store (fortunately, then I’m certain, even though I can stay doubting a long time in the store). I bought these colors myself in the Pipoos in Wijnegem Shopping Center. Of course I asked my friend for help (unfortunately not physically present, but first through the website and then with pictures from the store) to ask her what color she thought was the best.
Price
To keep the price as low as possible for the one that has ordered, I try to look for the cheapest. The satisfaction of the yarn and the specific color can sometimes make me go a little bit more expensive or allow me to take the cheapest one! The price of ‘Katia Capri’ is definitely good.

Once all planned out and the yarn in the house, let’s begin……

Here some pictures of the process (smartphone quality):

1. Here I get a bit worried. Oops, it doesn’t look big enough for the music box?

2. Whew, that’s more like it…

3. The result (reflexcamera quality ;-))

With of course the Emzzcrochee label ironed on!
Do you want to make this yourself? Here are the materials that I used:

 • Template from Amigurumipatterns
 • Katia 2 balls ‘lichtbeige‘ (you will need less than 2 balls) and a bit less than 1 ball ‘mocca
  (not caramel as described in my bullet journal)
 • Panda filling from Veritas
 • Music Box from Wolplein
 • Darning needle, needle with a pinhead

I would love to make this again when someone is interested! Do not hesitate to contact me:
emzzcrochee@gmail.com

Next to this little dog I started at the end of April/beginning of May another project (order) at pace before

I went on a holiday… Curious to what it is? I’ll write about it on Sunday!

How do you plan a project?


Did you already discover my dear blog friend Sigrid (@Katkatkatoen)? Here you can find her last blog

post: https://katkatkatoen.blogspot.com/2018/08/black-blanket-finished.html
Much love x

Emilie

Oren voor goed te kunnen luisteren

Dag allemaal! (For English scroll down)

De periode januari – april was ik druk bezig met haken doordat er meerdere vriendinnen in maart gingen bevallen (zie het Lieveheersbeestje en de Winnie The Pooh).

Het volgende dat ik maakte, naast dat mijn moeder een setje kledij gaf, was een rammelaar. Deze rammelaar heeft schattige konijnenoortjes, omdat de mama erg graag van konijnen houdt.

Dit is het resultaat:

Benodigheden:

Minder dan één bol Pingouin Esterel BOIS (helaas niet meer verkrijgbaar), in de Boekenvoordeel, eender welke katoenen bol met kleur naar keuze volstaat 😉
– Een bijtring, komt van Pipoos
– Een rammelkraal van Wolplein
– Gratis patroon te vinden via Pinterest of meteen rechtstreeks van Creativa Atelier (wel in het Spaans)

Wat maak jij het liefst als kraamcadeau?

Wil je graag dat ik een kraamcadeau voor jou maak? Laat het me gerust weten 😉

Tot de volgende!

Ears for good listening

Hi everyone!

In the period January – April I was very busy crocheting, because many friends were giving birth in march (see the Ladybug and the Winnie The Pooh).

The next thing I made, next to a set of clothing given by my mother, was a rattle. This rattle has cute rabbit ears, because the mom really loves rabbits.

This is the result:

Materials:

– Less than one ball of Pingouin Esterel BOIS (unfortunately not available anymore), in the
Boekenvoordeel, either cotton ball with color at choice will do
– a teething ring, comes from Pipoos
– a rattle bead from Wolplein
– Free template available on Pinterest or directly from Creativa Atelier (but in Spanish)

What do you prefer to make as a baby shower gift?

Would you like me to make a baby shower gift for you? Just let me know.

Until next time!

My new favorite day – Winnie The Pooh

my-favorite-day-53915

Het kraamcadeauset: de knuffel

In dezelfde periode als de lieveheersbeestjes maakte ik een kraamcadeauset van Winnie The Pooh (ook met de reden dat de moeder dit graag ziet). Deze was zéér spannend om te maken, aangezien ik zeker wou dat de knuffel op Winnie The Pooh leek!

Wat denk je?

bewerkt (7 of 10)

De knuffel vond ik geslaagd, deze kon ik maken met het volgende gratispatroon: http://novedadesjenpoali.blogspot.com/2014/04/patron-winnie-pooh.html

Al goed heb ik een tijdje avonsdchool Spaans gevolgd en is mijn Spaans niet zo roestig. Buiten het opzoeken wat de specifieke afkortingen van de steken betekenden, begreep ik gelukkig de rest van het patroon.

Na dat je een tijdje knuffels maakt, merk je op dat vaak hetzelfde stramien terugkomt. Het verschil is vaak de grootte of de vorm. Bij de grootte kan het zijn dat je moet haken tot je een aantal hebt van 42 vasten, bij een ander kan dit 72 vasten zijn. Bij de vorm moet je bijvoorbeeld meerden van 6 naar 12 naar 18 vasten, of bijvoorbeeld van 6 naar 9 naar 12 vasten.

Het knuffeldoekje

Vervolgens maakte ik een knuffeldoekje, zeer spannend want dit was zonder patroon. De granny steek kwam goed van pas, het hoofdje lijkt meer een ‘algemeen beertje’ en niet per se op Winnie The Pooh.

De rammelaar

Daarna was het even improviseren voor de rammelaar, want ik kwam toch wat mosterd-/okergeel te kort!

bewerkt (6 of 10)

Deze rammelaar maakt ook echt een rammelend geluid, de rammelkraal pastte nét in het ene oortje!

Materiaal

pooh

Het kleine meisje heeft zeker de harten van haar ouders veroverd! Hopelijk Winnie The Pooh ook een beetje :-).

Volgende week toon ik een mini kraamcadeau die ik aan een ander lief klein meisje gaf. De kraamcadeau’s vliegen de deur uit!

Adiós y hasta la semana próxima!

Pimpampoentje voor een klein kapoentje

Dag allemaal

Dit jaar kan in mijn omgeving gezien worden als een echte ‘babyboom-jaar’ ! Redelijk wat vriendinnen in mijn omgeving zijn bevallen. Uiteraard wil ik dan iets maken, soms iets kleins, soms iets groots, hangt er vanaf wat er mogelijk is.

Het volgende dat ik gemaakt heb, is een – zoals ze hier zeggen in West-Vlaanderen – een “pimpampoentje”, ook wel gekend als het “lieveheersbeestje”.

Deze keer had ik een heel plan om eens een heel ‘kraamcadeaupakket’ te maken. Oorspronkelijk ging ik een knuffel met muziekdoosje, rammelaar, knuffeldoekje en een dekentje maken. Dat laatste heb ik voorlopig gelaten voor wat het was. Ik heb nog geen ervaring met dekens haken en ik had een specifiek ontwerp in mijn hoofd voor een deken. Deze was helaas nog niet uitgewerkt.

De knuffel met muziekdoosje:

De rammelaar:

bewerkt (3 of 9)

Het knuffeldoekje:

De familie samen:

bewerkt (9 of 9)

De ouders waren heel blij met het cadeaupakket. Ik had een tijdje geleden goed geluisterd dat de mama graag “pimpampoentjes” ziet. 😉

Tot de volgende!

De wachtende wolf

Een vriendin die ik in mijn laatste opleiding leerde kennen, werd voor een tweede keer meter! Een ideaal moment om een uniek cadeautje te kunnen geven. Ze vroeg me om een wolf te haken, aangezien het kindje ook Wolf ging heten. Wolf was alvast niet wachtend, hij kwam zelfs vroeger op de wereld! Gelukkig was Wolf de knuffel nog op tijd om als cadeau afgegeven te worden.

Het patroon heb ik via Pinterest gevonden, genaamd Diego de wolf met dank aan Martin Renard om dit patroon voor mij te vertalen! Het patroon is dus in het Duits, voor de mensen met een roestige kennis van het Duits, zullen misschien een aantal zaken van begrijpen. Uiteindelijk komen de meeste zaken wel telkens terug als je een knuffel haakt, alleen zijn er uitzonderingen die je dan moet uitzoeken wat deze betekenen. Gelukkig kan er voor mij vertaald worden als ik er niet meer aan uit kan!

Het resultaat:

IMG_0809

Deze wolf is niet zo groot en was dus erg snel klaar. Een leuk klein projectje dat er meteen superschattig uitziet! Deze wolf zijn onderdelen zijn zelfs meegegaan tot in Nederland, waar ik zelfs in de tussentijd aan haakte tijdens dat ik op wellnessweekend was. Wellness + haken = volledig ontstressen!

Wat heb je nodig om deze schattigaard te maken?

 • Pingouin Esterel Etain van de Boekenvoordeel (deze soort bestaat helaas niet meer, nu is het Cotton Quick)
 • Pingouin Esterel White
 • Een beetje Pingouin Esterel Black
 • Pandavulling van de Veritas
 • Haaknaald nr. 2
 • Stopnaald voor de onderdelen aan elkaar te naaien
 • Het patroon

Weet je er niet hoe er aan te beginnen en heb je vragen of wil je graag dat ik deze terug voor je maak? Voel je vrij om mij te contacteren:

@: emzzcrochee@gmail.com
Instagram: https://www.instagram.com/emzzcrochee/
Facebook: https://www.facebook.com/Emzzcrochee/

Wat hebben jullie de laatste tijd nog gehaakt? Show me! 😉

De lachende walvis

Zoals jullie weten maak ik wel eens iets op bestelling. Een collega van mij had eind juli gevraagd voor iets te maken voor een zwangere vriendin van haar (eind augustus gaf ik dit afgewerkt af). Ze was aan het denken aan waterdieren, aangezien het koppel graag gaat surfen. Ze dacht aan een walvis of een orka.

Zoals de titel al doet vermoeden, koos ze voor een walvis, een gratis patroon die ik vond op Pinterest, afkomstig van Freubelweb

Dit was een erg leuk patroon! Al had ik wat twijfels over hoe dat de ogen en de mond er uit gingen zien, aangezien er werd gewerkt met vilt en voor de mond een dun draadje… maar zo leuk dat de walvis geworden is!

 

De garen die ik gebruikte was Schachenmayr Catania Klassiek van de Veritas. De kleurtype 0420.

Deze kan perfect opnieuw gemaakt worden, voor € 10.

Maken jullie ook kraamcadeaus? Ik ben benieuwd wat jullie maken !

Tot later!